Aktuality

57. Celostátní aktiv galvanizérů, Jihlava 2024

21. 5. - 22. 5. 2024

Již tradičně se naše společnost účastnila 57. Celostátního aktivu galvanizérů, který se každoročně koná v Jihlavě pod záštitou České společnosti pro povrchové úpravy. Přítomnost našich pracovníků z různých odvětví není ničím vyjimečná, ale letošní ročník byl přeci jen nečím jiný než ty předchozí. Letos totiž obdržel cenu za přínos pro obor povrchových úprav ředitel společnosti CVP Galvanika s.r.o. pan Ing. Ján Pajtai a tím se jednoznačně zařadil mezi elitu oceněných, kteří se tomuto oboru již dlouhá desetiletí věnují. Pro naší společnost je to určitě čest a doufáme, že se do této pomyslné „povrchářské síně slávy“ dostane v budoucnosti více zástupců z našich řad.

Vánoční večírek provozu 01 Příbram

2. 12. 2023

Vánoční večírek pro Příbramský provoz byl letos mimořádný. Byl totiž poprvé veden v tématickém duchu. Tématem byl Western či divoký západ. Velká většina účastníků tuto výzvu přijala s vervou, a proto byly k vidění kostýmy od kovbojů, desperádů až po indiány. Během večera probíhaly soutěže ve střelbě na cíl, v týmovém navěšování dílů či o nejhezčí kostým. Atmosféra byla příjemná a všichni si celý večer maximálně užili.  Na večírku vystoupila i taneční skupina Baletní školy Ivany Bouší k přispění westernové atmosféry a to se určitě povedlo.

Vánoční večírek provozů 03 Ždánice a 04 Slavičín

16. 11. 2023

Po několikaleté pauze se i navzdory letošním situacím, našel prostor pro oslavu. Na tradici Vánočních večírků úspěšně navázali ve Ždánicích, kde se konal večírek na téma Disco. Tématické večírky mají ve Ždánicích již tradiční ráz, a proto dorazilo spoustu pozitivně naladěných lidí jak z řad společnosti CVP Galvnanika, tak i z okruhů jejich přátel a rodin. Součástí večera bylo samozřejmě dobré jídlo, pití i různé soutěže. Jsme rádi, že si tento večer všichni užili a už teď se můžeme těšit, co si organizátoři připraví pro příští rok.

Důležité upozornění / Important Notice

5. 10. 2023

V naší společnosti dochází od 12. 10. 2023 k důležitým změnám na e-mailových adresách. Prosím věnujte pozornost tabulce níže.

Our company is changing some e-mail addressess from 12th of October 2023. Please check table below.

Příspěvek ve Ždánickém zpravodaji 6/2023 o požáru na provoze 03 ve Ždánicích

1. 8. 2023

Dne 9.6.2023 došlo na našem Dne 9.6.2023 došlo v našem provozu ve Ždánicích k vypnutí požáru.

Vznik příčiny požáru je prozatím stále předmětem vyšetřování, nicméně s největší pravděpodobností se jednalo o zkrat v elektroinstalaci.

Vzhledem k velikosti požáru se na jeho likvidaci podílelo několik hasičských jednotek. V průběhu uvedeného zásahu se dostala hasební voda do kanalizace a následně do potoka Trkmanka. Tím pádem došlo v tomto toku ke zvýšení hodnotu pH a hodnot Zn a Ni. Prakticky ihned byly spolu s hasiči a za spolupráce České inspekce životního prostředí provedeny zásahy, a to neutralizace toku a následné odčerpávání z vodního koryta. Výše uvedené kroky spolu s postupným ředěním toku, vedly k tomu, že se hodnoty Trkmanky vrátily do standardních hodnot v řádu několika málo dní.

V ohněm zasaženém objektu se nenacházely žádné nebezpečné hořlavé chemikálie, nicméně i přesto bylo v průběhu požáru patřičnými orgány okamžitě realizováno měření emisí v ovzduší. Žádné z opakovaných měření neprokázalo překročení povolených hodnot.

Momentální snahou firmy je nyní co nejdříve započít bourací a vyklízecí práce, na které následně plynule navážou stavební práce spojené s obnovou provozu.
Velké poděkování patří starostce Ždánic paní Klapkové a celému vedení obce, kteří se svou aktivitou a součinnosti podíleli na efektivním zvládnutí této nepříjemné situace.
Naše firma byla v úzkém kontaktu i se starosty okolních vesnic a díky jejich pomoci se vzniklou situaci povedlo dostat co nejdříve pod kontrolu a patří jim za to náš dík. 

Na závěr bych rád vyjádřil velké poděkování všem hasičským složkám, které se na likvidaci požáru podílely. Jednalo se vskutku o komplikovanou situaci a jejich profesionalita při všech úkonech byla na vynikající úrovni. Hlavně díky obětavému nasazení se požár podařilo dostat brzy pod kontrolu a nedošlo tak k jeho rozšíření. Důležitou informací je, že nikdo ze zaměstnanců nebyl zraněn. Společnost neuvažuje o žádném propouštění a se všemi stávajícími zaměstnanci počítá i nadále do budoucna. Výše uvedená nepředvídatelná a nestandardní událost mohla u občanů Ždánic a okolních obcí způsobit případné komplikace, za které bychom se tímto rádi omluvili.

Ždánický zpravodaj 06/2023 

https://www.muzdanice.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=19496&id_ktg=1207&n=zdanicky%2Dzpravodaj%2Drok%2D2023&p1=6159

 

Provoz 01 Příbram - dočasná změna telefonního čísla

14. 6. 2023

Kvůli technickým problémům nebude několik dní funkční hlavní pevná linka na provoze 01 Příbram. Místo ní použijte prosím následující kontakt:

+420 777 748 186 (Marcela Lajbnerová)

Oznámení obchodním partnerům o vyšší moci (provoz 03 Ždánice)
Declaration of force majeure to business partners (plant 03 Ždánice)

12. 6. 2023

Dokument ve formátu .pdf je ke stažení v záložce „Dokumenty ke stažení“.

The document in pdf format is available at tab „Dokumenty ke stažení“.

Mimořádná událost na provoze 03 Ždánice

9. 6. 2023

Pátek 9. 6. 2023 se do historie společnosti zapsal tlustým černým písmem. Na provoze ve Ždánicích vypukl mohutný požár, který kompletně zdevastoval dvě výrobní haly včetně všech čtyř galvanických linek. Zároveň jsme velice rádi, že se nikomu z našich zaměstnanců nic nestalo a budou se řešit „jen materiálové škody”. Během covidové i energetické krize jsme společně dokázali, že všichni v CVP Galvanika s.r.o. umíme táhnout za jeden provaz. Se všemi zaměstnanci z provozu 03 samozřejmě počítáme i do budoucna. Na konkrétních postupech se vedení společnosti bude teprve domlouvat.

Rádi bychom poděkovali všem zasahujícím hasičům, složkám integrovaného záchranného systému a všem, kteří se podíleli na profesionálně zvládnuté likvidaci takto nebezpečného požáru.

Mezinárodní den žen na provoze 01 v Příbrami

8. 3. 2023

I na provoze 01 v Příbrami se nevyhnul mezinárodní den žen, a tak každá žena obdržela od vedení provozu malou pozornost ve formě květiny.

Výroba na provozech na přelomu roku 2022 a 2023 (AKTUALIZACE !!!)

5. 12. 2022

Byly aktualizovány termíny zahájení výroby na začátku roku 2023. Aktualizovaný dokument s bližšími informacemi naleznete na záložce „Dokumenty ke stažení“.

vedení společnosti CVP Galvanika s.r.o.

Nové náborové příspěvky

1. 11.. 2022

Od 1. listopadu 2022 byly zavedeny nové náborové příspěvky. Detailnější informace jsou k dispozici na jednotlivých provozech nebo u našich personalistů:
Provoz 01 Příbram: Marcela Lajbnerová +420 777 748 186; personalista01@cvp-galvanika.cz
Provoz 03 Ždánice: Ivana Dubná +420 778 470 815; personalista03@cvp-galvanika.cz
Provoz 04 Slavičín: Milada Semelová +420 777 774 284; semelova@cvp-galvanika.cz

Výroba na provozech na přelomu roku 2022 a 2023

20. 10. 2022

Přelom roku je vždy náročný na organizaci provozu a výroby. Letošní konec roku a začátek toho nového nebude jiný. V záložce „Dokumenty ke stažení“ naleznete podrobný rozpis a harmonogram výroby na všech provozech společnosti.

Děkujeme za pochopení

vedení společnosti CVP Galvanika s.r.o.

Karpatyfest 2022

1. 7. - 3. 7. 2022

Hudební festival Karpatyfest s desetiletou tradicí se letos opět konal v zámeckém parku poblíž letního kina ve Slavičíně a my jsme letos byli u toho. Atmosféra celého dvoudenního festivalu byla fantastická a nic na tom nezměnily ani bouřkové mraky prohánějící se po okolí během pátečního večera. Obě scény byly zaplněny kapelami různých žánrů a na stáncích se točilo dobré pití a podávalo skvělé jídlo. Prostě velice zdařilá akce.

Zákaznícký den a den otevřených dveří na provoze 05 ve Ždánicích

9. 6. - 10. 6. 2022

Začátkem června proběhlo slavnostní otevření nové provozovny s pořadovým číslem 05. Ta vznikla na místě bývalého nádraží a jedná se doposud o nejrozsáhlejší projekt v historii firmy. Společně s třicetiletým výročím, které společnost CVP Galvanika s.r.o. letos slaví, byl uskutečněn zákaznický den společně s dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Úvodní slovo si vzala trojice zakladatelů pánové Augustin Cenkner, Ivan Vančura a Ing. Ján Pajtai, kteří přivítali návštěvníky nostalgickými, ale i faktickými informacemi o počátcích společnosti a jejím postupném vývoji spolu s dodavateli či dlouhodobými zákazníky. Celý moderovaný program byl místy protkán sérií rozhovorů s vybranými hosty a techniky společnosti.

Na programu byly komentované prohlídky novým provozem, které byly tematicky rozděleny na dvě části. V přízemí byly čtyři hlavní historické milníky společnosti mapující počátky společnosti až po její současnost i blízkou budoucnost. Druhá část byla edukativního charakteru. Na plakátech a bannerech byly jednoduchou formou vysvětlovány principy odmaštění, galvanického pokovení či likvidace odpadní vody a přečištění odpadní vody. Na konci prohlídky si mohli návštěvníci zasoutěžit v hodu zinkovým štěpem na cíl.

Ve venkovních prostorách byla připravena prezentace místního HZS, skákací hrad a dobré jídlo a pití.

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru České republiky na pořízení chemického kontejneru

18. 5. 2022

Již během minulého roku naše společnost přispěla ke koupi chemického kontejneru pro likvidaci případného úniku chemických látek nebo jiné enviromentální havárie. Tento kontejner je vybavený tak, aby bylo možné co nejrychleji reagovat v případě havárie, kde figurují nějakým způsobem chemické látky.

Doufáme, že tento kontejner rozšíří možnosti Příbramských hasičů a usnadní jim jejich mnohdy nelehkou práci

Sponzorský dar na pořízení automobilu pro organizaci ALKA, o.p.s. Příbram

15. 12. 2021

Začátkem prosince 2021 proběhlo předání sociálního automobilu určeného pro organizaci „ALKA, o.p.s., Příbram“, na jehož pořízení se podílely mimo jiné i společnosti CVP Galvanika s.r.o. a Příbramský průmyslový park, s.r.o. (P.P.P.).

Bylo nám ctí se na tomto projektu podílet a přejeme všem uživatelům tohoto vozu, aby dlouho sloužil svému účelu.

Modernizace analytických měřicích přístrojů

10.11. 2021

Naše společnost si již několik let pohrávala s myšlenkou pořízení takového měřicího přístroje, který by dosahoval kvality a přesnosti stolních rentgenových měřidel a zároveň by nebyl limitován velikostí analyzovaného dílu. Dlouhodobě jsme sledovali trh s mobilními spektrometry, ale žádný nás nepřesvědčil natolik, abychom uvažovali o změně myšlení při analýze našich povrchových úprav.

Toto se během roku 2021 změnilo. Na provozy 01 Příbram a 03 Ždánice byly pořízeny nové ruční rentgenové fluorescenční spektrometry. Jedná se o mobilní zařízení schopno měřit tloušťku nanesené vrstvy, její složení a v případě nutnosti i složení základního materiálu či koncentrace kovů v kapalných vzorcích. Jedná se o obrovský technologický krok v rámci analýzy na výstupní kontrole a otevírá nám nové možnosti v oblasti nejen výzkumu a vývoje, ale i naší sériové produkce.

Teambuilding 2021

29.9. - 30.9. 2021

Po roční pauze bylo opět navázáno na již tradiční akce, jakou vždy v minulosti byl teambuilding. Letošní teambuilding měl na starosti provoz 01 v Příbrami a zhostil se ho statečně. Aby kolegové z moravských provozů také poznali krásu středních Čech a okolí Orlické přehrady, tak se akce konala ve Sporthotelu na Trhovkách.
Oproti minulým akcím, byla ta letošní trochu jiná. Hlavní částí byla moderovaná diskuze spojená se školením na téma: „Komunikace a její úskalí“. Všichni účastníci se aktivně zapojovali do týmových úkolů a celá debata se přehoupla na příjemný „dialog“, který byl velmi přínosný pro budoucí vzájemnou kooperaci.

Po obědě byl v plánu program s terénní hrou, kdy členi jednotlivých týmů plnili různé úkoly po slepu pod vedením vidícího kapitána, aby si vyzkoušeli týmovou spolupráci. Ve večerních hodinách byl na programu turnaj v bowlingu mezi jednotlivými týmy a pak i mezi jednotlivými provozy společnosti. Obecně se tyto souboje pojmenovávaly Čechy versus Morava.

Druhý den byly na dopoledne naplánovány sportovní aktivity. Ve hře byl nohejbal, plážový volejbal nebo lehká turistika v okolí hotelu. Odpolední program odstartoval obědem na lodi během cesty na hráz orlické přehrady, kde byla domluvena exkurze vodní elektrárny. Po exkurzi a cestě lodí zpět na Trhovky, byla akce oficiálně ukončena a všichni aktéři se pomalu odebrali na cestu zpět
k domovům.

Akce byla povedená a pevně doufáme, že se v příštím roce opět všichni sejdeme.

Nové náborové příspěvky

1. 9.. 2021

Od září platí nové bonusy pro současné i budoucí zaměstnance.

Testování zaměstnanců na COVID-19

10. 3. 2021

Před týdnem jsme zahájili povinné a pravidelné testování všech zaměstnanců na všech provozech pomocí antigenních testovacích sad. Abychom zajistili bezpečná pracoviště, tak bude testování probíhat pravidelně až do odvolání. Na všech pracovištích se i nadále dodržují veškerá protipandemická opatření.
Vedoucí všech provozů si s tímto neobvyklým úkolem poradili velice dobře. Zatím testování neodhalilo nikoho nakaženého, tak budeme doufat, že takové výsledky budou i nadále.

Prodloužení zastřešení komunikace na provoze 01 Příbram

1. 3. 2021

Začátkem března byla dokončena stavba prodlouženého zastřešení komunikace v areálu provozu 01 v Příbrami. Díky tomu se zvýší komfort při nakládce i vykládce zboží a současně i při transportu zboží mezi skladem a galvanickými linkami.

Jsme na Facebooku

12. 2. 2021

Už jsme pro Vás i na Facebooku. Zde se můžete dozvědět o aktuálním dění ve společnosti, sledovat novinky či soutěžit.

Pro navštívení stránky klikněte zde: @CVPGalvanika

Zahájení výstavby provozu 05

1. 5. 2020

V květnu jsme zahájili výstavbu zcela nového provozu, který bude lokalizovaný ve Ždánicích.

27. 3. 2020

Upozornění pro všechny provozy CVP Galvanika s.r.o.

19. 3. 2020

Upozornění pro areál P.P.P. a provoz 01-Příbram

19. 3. 2020

Přejeme všem zaměstnancům a obchodním partnerům krásné Vánoce a úspěšný rok 2020

23. 12. 2019

Vánoční večírek Provozů 03 - Ždánice a 04 - Slavičín

30. 11. 2019

Letos poprvé byla organizace vánočního večírku na moravských provozech hlavně na bedrech našeho nejmladšího provozu 04 Slavičín. Organizátoři se této výzvy zhostili s vervou a patřičnou zodpovědností. Celý večer byl spjatý s valašskou tématikou a to hlavně přátelskou atmosférou, dobrým jídlem a samozřejmě i dobrým pitím. Pro dobrovolníky byl zvolen dresscode: „Kroj typický pro Váš kraj“. Proto byl sál plný, jak valašských krojů tak i samozřejmě krojů ze Ždánic a okolí. Pro zástupce vedení společnosti byla tato podmínka výzvou, se kterou se každý vypořádal po svém. Proto zde byly k vidění různé hornické kroje, které k historii Příbrami patří, ale i jihočeské kroje, kroje z jiných zemí či svérázné pokusy o prezentaci rozličného množství stejnokrojů. Po slavnostním valašském zahájení a vynikajícím rautu tvořeného domácími i klasickými recepty, následovala prezentace ženského i mužského Valašského kroje, valašský kvíz, skupinová soutěž v dojení krav s dopravou mléka a samozřejmě volná zábava do pozdních večerních hodin. Během večera proběhlo i famózní vystoupení členů místního folklórního souboru Malé Zálesí, kteří si připravili vystoupení zahrnující zpěv lidových písní a tanec.

Atmosféra byla strhující a velice příjemná. Provoz 04 Slavičín ukázal, že žádná výzva pro něj není překážkou a už jsme zvědaví s čím moravské provozy přijdou příští rok.

Vánoční večírek Provozu 01 - Příbram

9. 11. 2019

Rok se s rokem sešel a na provoze 01 v Příbrami se opět slavilo. V příbramské Sokolovně se konal již tradiční vánoční večírek. Celý večer byla všudypřítomná zábava a dobré jídlo. Během večera byli oceněni zaměstnanci provozu, kteří pracují ve společnosti téměř od jejího založení a to konkrétně 25 let. V přestávkových blocích během večera proběhlo adrenalinové vystoupení s revolvery a s bičem ve stylu divokého západu či iluzionistické vystoupení s dech beroucími triky včetně výpomoci dobrovolníků. Dále proběhla soutěž v rychlém navěšování na galvanické závěsy mezi „amatéry“ z řad administrativních pracovníků či rodinných příslušníků a „profesionály“, pro které je tato činnost každodenní rutinou. Fanoušci obou táborů burcovali své favority k neuvěřitelným výkonům a ve vyhroceném finále nakonec zvítězila zástupkyně „profesionálů“ a vyhrála velkou lahev „galvanického“ šampaňského. Večerní program vyvrcholil dobrovolným karaoke vystoupením za doprovodu kapely Horváth Band.

Děkujeme organizátorům za hezký večer a těšíme se na další ročník.

Lídr Středočeského kraje

20.6.2019

Získali jsme 1. místo v ocenění Český lídr Středočeského kraje.

Více na webových stránkách www.oceneniceskychlidru.cz.

Certifikace 2019

6.5.2019

V dubnu proběhly na všech provozech certifikační audity. Nová certifikace byla získána pro normu ISO 14001 a úspěšně obstáli při prvním dozorovém auditu ISO 9001, VDA 6.1. Za pozitivní výsledky vedení společnosti děkuje všem pracovníkům za jejich výsledky a snahu při certifikačních auditech.

Teambuilding 2018

22.5.–23.5.2018

Na počátku léta se konal ve vinařství Skalák teambuilding zahrnující vybrané zástupce ze všech provozů. Organizace byla pod taktovkou vedení provozu 03. Hlavními tématy bylo sblížení zaměstnanců, prezentace jednotlivých provozů, analýza úspěchů či neúspěchů. V druhé části dne byl Moravský program. Ten zahrnoval orientační pochod s plněním úkolů v neznámém terénu, práce na vinohradu a další zábavu. Ve večerních hodinách byla připravena degustace místních vín s odborníkem a vinařské soutěže ve vědomostech, manuální zručnosti se sudy a ovládání koštýře.

Druhý den proběhla prohlídka nově zrekonstruované haly a nové bubnové linky na provozu 03 a plodná
debata o problémech jednotlivých provozů a nakonec proběhlo vyhlášení vítězů soutěží s předchozího dne.

Den otevřených dveří

6.10.2017

Dne 6. 10. 2017 proběhl na provoze 03 ve Ždánicích den otevřených dveří. Hlavními lákadly byly podoba nově zrekonstruované prostory expedice a skladu zboží. Nedílnou součástí byla i nová moderní neutralizační stanice. Prohlídkový okruh procházel skrz ni, přes sklad zboží až ke galvanickým linkám.

Dopoledne byla akce výhradně pro zástupce největších zákazníků a odpoledne pro širší veřejnost z blízkého i vzdálenějšího okolí. Přítomna byla i skupina dětí z místní základní školy. Návštěvníci si mohli vyzkoušet navěšování zboží na závěsy nebo mohli shlédnout konkrétní aplikaci pokovených dílů na přistaveném služebním voze. K dispozici bylo i malé občerstvení ve formě točené limonády a grilovaného prasátka. O napínavou část dne se postarala soutěž
ve vaření kotlíkového guláše či slalom s paleťákem.

Vánoční večírek provozu 03 - Ždánice

7.12.2017

Jako každý rok před Vánoci proběhl ve Ždánicích vánoční večírek. Tento rok se nesl ve slavnostním duchu výročí 25 let od založení společnosti. Místní kulturní dům se proměnil v honosný sál, kterým se linula smyčcová komorní hudba, vůně výborného jídla a z každého sálala slavnostní a dobrá nálada.

Projekty

Zahájení výroby povrchových vrstev s vysokou korozní odolností na sypkých materiálech pomocí unikátní bubnové galvanické linky

OP PIK Inovace I
Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001433

Cílem projektu je uvedení na trh inovativních výrobků a inovovaného procesu,
projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zahájení spolupráce s VŠCHT Praha na optimalizaci procesu čištění odpadních vod na neutralizační stanici. Projekt je spolufinancován EU.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

V pracovních dnech jsme pro Vás k dispozici od 6:00 do 14:30. Mimo tento čas nás můžete
kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Hledáte kontakt na někoho konkrétního? Kontaktní listina je v záložce dokumenty ke stažení.

Translate »