O společnosti

 

Společnost CVP Galvanika s.r.o., jako ryze česká společnost byla založena v roce 1992 trojicí pracovníků galvanizovny ORTAS a.s.. Iniciály příjmení zakladatelů společnosti (CENKNER Augustin, VANČURA Ivan, PAJTAI Ján), se staly základem pro název silné české společnosti na trhu povrchových úprav. Výrobní činnost byla zahájená se 17 zaměstnanci v roce 1993.

Od prvopočátku kroky směřovaly k postupnému posílení výrobně-technické základny, maximální automatizaci a k dosažení požadované kvality. V průběhu rozvoje společnosti se kladl značný důraz na etablování se v automobilovém průmyslu. Správně zvolený směr a postupné dosahování stanovených cílů potvrzuje i současná skutečnost, že společnost je nadále ryze česká. Jsme významným dodavatelem pro automobilový průmysl a portfolio našich zákazníků je víc jako 350.

 

Stručná historie firmy

 • 1992
  • založení společnosti
 • 1993
  • zahájení výrobní činnosti v pronajatých prostorách ORTAS a.s.
  • rekonstrukce 1. výrobní pokovovací linky
 • 1994
  • automatizace zrekonstruované pokovovací linky
 • 1995
  • rekonstrukce a automatizace 2. výrobní pokovovací linky
  • odkoupení galvanizovny od v.d. ELKO Nový Knín v Příbrami – Provoz 02
 • 1996
  • odkoupení pronajatých prostor galvanizovny od ORTAS a.s. – Provoz 01
  • pronájem a zahájení výroby v galvanizovně ZPA Jinonice
 • 1998
  • zahájení provozních zkoušek technologie těžkých protikorozních úprav ZnNi
 • 1999
  • výstavba a zprovoznění nové neutralizační stanice na Provozu 01
 • 2000
  • výstavba a zprovoznění výrobní pokovovací linky s technologií ZnNi na Provozu 01
  • ukončení výrobní činnosti v ZPA Jinonice
 • 2001
  • certifikace společnosti podle ISO 9002 a VDA 6.1
 • 2002
  • odkoupení galvanizovny v areálu Šroubárny Ždánice a.s. – Provoz 03
 • 2003
  • postupná rekonstrukce a přestavba 2 pokovovacích linek na Provozu 03
 • 2004
  • odkoupení dalších prostor automatárny v areálu Šroubárna Ždánice
 • 2005
  • výstavba nové pokovovací linky s hromadní technologií na Provozu 01
  • Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu
 • 2006
  • dokončení a zprovoznění nové výrobní pokovovací linky se závěsovou technologií na Provozu 03
  • Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu
 • 2007
  • spoluúčast na odkoupení strojírenského areálu ORTAS a.s. v Příbrami
 • 2008
  • rekonstrukce výrobní pokovovací linky s hromadní technologií na Provozu 01
  • odkoupení společnosti KOMAS s.r.o. ve Slavičíně
 • 2009
  • sloučení společností CVP Galvanika s.r.o. a KOMAS s.r.o.
 • 2010 
  • zahájení spolupráce s VZLÚ a ČVUT na vývoji nových technologických procesů
 • 2011 
  • začátek realizace projektu "Zefektivnění procesu povrchových úprav ve společnosti" realizovaný na provoze 03 ve Ždánicích
  • Projekt je spolufinancován z Operačního programu podnikání a Inovace MPO ČR
 • 2012 
  • dokončení realizace projektu "Zefektivnění procesu povrchových úprav ve společnosti" realizovaný na provoze 03 ve Ždánicích
  • Projekt je spolufinancován z Operačního programu podnikání a Inovace MPO ČR
  • ukončení projektu s VZLU a ČVUT - vývoj nové technologie ZnPTFE
  • zahájení prací na  projektu rozšíření kapacit na provoze 01 Příbram
 • 2013
  • realizace projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) "VYUŽITÍ HIGH-TECH TECHNOLOGIÍ K ZAHÁJENÍ PRUMYSLOVÉHO VYUŽITÍ NOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV" projekt č. 4.1 IN04/1014
 • 2014 
  • Realizace projektu v rámci programu OPPI ROZVOJ  "Významný rozvoj výrobních aktivit společnosti CVP Galvanika v provozovně Slavičín", projekt 2.2 RV03/3659. Tento projekt je realizace rekonstrukce haly lakovny včetně vybudovánáí technologie lakování splňující požadavky automobilového průmyslu.
  • Výstavba skladové haly včetně skladu chemikálií pro potřeby galvanovny provoz 04 Slavičín 
  • Výstavba ČOV na provoze 04 Slavičín
    
 • 2015 
  • Výstavba skladové haly pro potřeby lakovny na provoze 04 Slavičín
  • Zahájení demoličních prací pro následující stavbu skladových hal na provoze 03 Ždánice
  • zahájení prací na  projektu rozšíření kapacit na provoze 01 Příbram
 • 2016 
  • zahájení výstavby skladové haly a haly pro novou neutralizační stanici ve Ždánicích
  • Výstavba nové haly pro umístění technologie Sn v Příbrami včetně instalace technologie
  • zahájení kompletní rekonstrukce staveb provozu 03 Ždánice
  • OP PIK Inovace I

   Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001433

   Název projektu: Zahájení výroby povrchových vrstev s vysokou korozní odolností na sypkých materiálech pomocí unikátní bubnové galvanické linky

   Cílem projektu je uvedení na trh inovativních výrobků a inovovaného procesu,

   projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  •  

     2017 
  • pokračování v kompletní rekonstrukci areálu ve Ždánicích 
  • zahájení výroby na nové technologické lince ve Ždánicích
  • kompletní instalace nové neutralizační stanice ve Ždánicích
  • ZRUŠENÍ PROVOZU 02 v Příbrami
 •  
 • 2018 
  • kompletní rekonstrukce administrativní části areálu Ždánice
  • Zahájení spolupráce s VŠCHT na projektu spolufinancovaném z EU
Provoz 01 - Příbram
Husova 550
261 01 Příbram I
tel.:+420 318 632 784-5
fax: +420 318 620 307
cvp@cvp-galvanika.cz
Provoz 02 - Příbram
Březnická 83
261 01 Příbram IV
tel.:+420 318 622 235
fax: +420 318 622 235
cvp@cvp-galvanika.cz
Provoz 03 - Ždánice
Nádražní 418
696 32 Ždánice
tel.:+420 518 633 000
fax: +420 518 633 116
provoz03@cvp-galvanika.cz
Provoz 04 - Slavičín
Družstevní č.e. 0244
763 21 Slavičín
Hrádek na Vlárské dráze
tel.:+420 577 341 750
fax: +420 577 342 287
provoz04@cvp-galvanika.cz